Terugblik op schooljaar 22-23

“In 22-23 blijven de uitdagingen groot. Het lerarentekort, de onderwijskwaliteit, het hoge aantal leerlingen met specifieke noden, voldoende plaats voor alle leerlingen, de oplopende kosten voor scholen … al die thema’s blijven een schooljaar lang hoog op de agenda staan. Al die tijd blijft de voltallige OVSG-ploeg continu sterk werk leveren. Dat wordt bevestigd in het ‘goede rapport’ dat OVSG-scholen krijgen in tal van onderzoeken, zoals het onderzoek over onderwijskwaliteit. De pedagogisch begeleiders werken, samen met de school- en academieteams, aan wetenschappelijk onderbouwde methodieken die bv. het leesonderwijs versterken. In het publieke debat neemt OVSG eveneens een duidelijke plaats in. Het is voor onderwijsprofessionals uit het stedelijk en gemeentelijk onderwijs, of ze nu in de onderwijsinstellingen werken of in de lokale administratie, een grote steun dat ze steeds kunnen terugvallen op de expertise en ondersteuning van OVSG. Dat waarderen ook wij als bestuurders.”

Loes Vandromme, voorzitter bestuur OVSG

“In mijn eerste volledige jaar als algemeen directeur ga ik verder op kennismakingsronde en telkens opnieuw kom ik schoolbesturen tegen die mooie projecten realiseren in multifunctionele gebouwen. Ik zie heel veel enthousiasme om voor ieder kind en iedere jongere een warme omgeving te creëren om op te groeien, en dat gaat breder dan de school.
Ook zie ik verbindende projecten in onze academies, waarbij samengewerkt wordt met scholen, harmonieën, cultuurhuizen, welzijnsorganisaties, … De academie is het hart van een gemeente of stad. Toch hoor ik ook de zorgen van onze besturen. Iedere jongere moet kunnen kiezen voor de school of richting die aansluit bij zijn of haar voorkeur en talent. Soms lukt dat niet, omdat er gewoonweg geen plaats is. Onze besturen geven de boodschap mee dat we als maatschappij ook op de leerlingen van BSO of de B-stroom trots mogen zijn. Daarom ben ik blij dat OVSG deze problematiek onder de aandacht brengt bij het brede publiek. We zullen dat blijven doen want iedere jongere verdient optimale kansen in het leven.”

Walentina Cools, algemeen directeur OVSG

Scroll naar boven