OVSG in feiten en cijfers 22-23

01 Leden en bestuurders

257 besturen die onderwijs organiseren (100% aansluiting)

25 geaffilieerde leden

16 bestuurders

Voorzitter: Loes Vandromme

Ondervoorzitters: Johan Bossuyt, Jo De Ro, Jinnih Beels, Evita Willaert

  • 6 vergaderingen bestuursorgaan
  • 10 vergaderingen dagelijks bestuur
  • 220 euro bruto zitpenning per vergadering (conform decreet lokaal bestuur)

Leerplichtonderwijs en CLB’s

Voor de onderwijsinstellingen van het leerplichtonderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding is de bijdrage maximaal één procent van het totaal aan reguliere werkingsmiddelen (uitgezonderd project- en nascholingsmiddelen) die het schoolbestuur ontvangt van het ministerie van Onderwijs en Vorming.

DKO en volwassenenonderwijs

Voor de onderwijsinstellingen van het deeltijds kunstonderwijs en het volwassenenonderwijs wordt de bijdrage vastgesteld op maximaal 0,50 euro per leerling/cursist.

02 Scholen en instellingen stedelijk en gemeentelijk onderwijs

  • 574 basisscholen
  • 52 secundaire scholen
  • 148 academies
  • 6 centra voor volwassenenonderwijs
  • 3 centra voor leerlingenbegeleiding
  • 94 scholengemeenschappen basisonderwijs
  • 12 scholengemeenschappen secundair

03 Leerlingen en cursisten

159 418 leerlingen basisonderwijs

23 369  leerlingen secundair onderwijs

36 772 unieke leerlingen volwassenenonderwijs (cijfers nog niet compleet)

177 601 unieke leerlingen in de academies voor deeltijds kunstonderwijs

Leerlingen CLB: 53 000 leerlingen begeleid

04 Personeel stedelijk en gemeentelijk onderwijs

34 784 titularissen – 23 607 VTE personeel stedelijk en gemeentelijk onderwijs
(bron AGODI)

Personeel OVSG: 135 personeelsleden

05 Financiële middelen

3 760 000 euro financiële middelen 2023

Scroll naar boven