IT- voorzieningen Updaten en uitbreiden

01 Nieuw systeem voor personeelsbeheer

De IT-dienst werkte in samenwerking met de financiĆ«le en personeelsdienst aan de voorbereidingen van een nieuw programma voor personeelsbeheer dat in schooljaar 23-24 gelanceerd wordt. De huidige systemen zijn behoorlijk oud en zeer arbeidsintensief voor zowel de medewerker als de personeelsadministratie. De nieuwe toepassing zal ervoor zorgen dat medewerkers sneller en gebruiksvriendelijker reiskosten kunnen indienen of vakantie aanvragen en dat ze een duidelijk zicht krijgen op hun eigen dossier. Ook de verwerking en rapportering zal meer geautomatiseerd en transparanter kunnen verlopen.

02 Uitbreiding van het inschrijvingssysteem voor leden

OVSG organiseert een waaier aan activiteiten, zowel betalende vormingssessies als gratis netwerken en ontmoetingsmomenten. De inschrijvingen voor die sessies verliepen op verschillende manieren. Het systeem voor inschrijvingen in het niet-betalende aanbod wordt volledig gemoderniseerd en gestroomlijnd met het betalende aanbod. Op die manier kunnen leden en klanten vlot inschrijven en al hun toekomstige afspraken bekijken via de website. Ze kunnen er ook het materiaal downloaden (presentaties) dat hoort bij de vormingen die ze gevolgd hebben en bij de netwerken en ontmoetingsmomenten van de pedagogische begeleiding waar ze aan deelnamen. 

Scroll naar boven