Nieuwe website

01 Kruispunt van online dienstverlening

De werkzaamheden aan een nieuwe OVSG-website gaan in versnelling in schooljaar 22-23. De interne kerngroep houdt tweewekelijkse sprints met ontwikkelaar Glue om het proces op te volgen en waar nodig bij te sturen. De IT-medewerkers gaan in overleg met CSAM om Itsme te kunnen toepassen voor de afgeschermde documentatie op de website. Het is de bedoeling dat de site het kruispunt wordt van al onze dienstverlening.

02 Webteam bereidt migratie voor

Een webteam van tien collega’s van verschillende afdelingen professionaliseert zich verder in het voorbereiden en uploaden van informatie voor de nieuwe site. Alle gegevens die op de oude website en het extranet staan moeten worden gecheckt op actualiteit en herschreven om te passen in het nieuwe concept. We organiseren hier voor heel wat vorming over webschrijven en SEO. Het technische luik wordt gegeven door Glue en het inhoudelijke luik door interne collega’s met expertise over een bepaald thema.

03 Lancering nieuwe website

Op 13 maart 2023 lanceren we www.ovsg.be, het sluitstuk van een langdurig onderzoeks- en ontwikkelproces. De site zet de klant centraal en gidst de bezoeker naar het antwoord op de vraag of helpt bij het uitvoeren van een taak. De site omvat ook een persoonlijk ‘Mijn OVSG-luik’, toegankelijk via login of via Itsme. Het resultaat is dat (bijna) alle informatie van OVSG centraal raadpleegbaar is.

Via mailings en op ontmoetingsdagen wordt de nieuwe site voorgesteld. Uit de eerste reacties van de bezoekers merken we dat ze de thematische structuur appreciëren en dat de verschillende zoekmogelijkheden (zoekbalk, filters, …) werken. Op ‘Mijn OVSG’ vindt de klant nu al de documentatie van gevolgde vormingen en attesten. Dat wordt in de toekomst nog uitgebreid zodat alle tools die OVSG ontwikkelt via Mijn OVSG raadpleegbaar worden.

Scroll naar boven