Communiceren & Evenementen

01 Diverse thema’s in onderwijspers

Al voor het tweede schooljaar op rij is het lerarentekort het meest dominante thema in de pers. OVSG voedt de pers met bevragingen die het probleem goed in kaart brengen en draagt steeds constructieve oplossingen aan, zoals een moderner personeelsbeleid waarbij besturen en directies meer vrijheid krijgen.

Een tweede thema dat regelmatig terugkomt, zijn de nieuwe minimumdoelen in de tweede en derde graad secundair onderwijs. Nadat de vorige versie door het Grondwettelijk Hof vernietigd is, sluiten de onderwijsverstrekkers en de minister een akkoord om voor juni 2023 nieuwe minimumdoelen te schrijven. Deze deadline wordt gehaald. OVSG werkt constructief mee, reageert tevreden op het resultaat en benadrukt de noodzakelijke ruimte voor technische of praktijkvakken.

Daarnaast slaagt OVSG erin om twee thema’s prominent op de radar van de pers te krijgen: een structuurfout in de B-stroom na de modernisering van het secundair onderwijs, en de overname van gemeentescholen door het GO!. Beide thema’s vragen een grondige voorbereiding door de communicatiedienst, die de pers een informatiedossier bezorgt. Opiniestukken in naam van algemeen directeur Walentina Cools versterken dit nog.

Deze aanpak is succesvol, want het thema van de B-stroom haalt de commissie onderwijs en leidt tot een aanpassing in de regelgeving, waardoor leerlingen niet meer automatisch leeftijdsgebonden kunnen doorstromen. Het opiniestuk van Walentina Cools over de overnames van de gemeentescholen, en de koppeling hiervan aan de verkoop van vastgoed door het GO!, wordt vaak aangehaald in de polemiek over de overname in Knokke-Heist. Het thema komt uitgebreid aan bod in Het Laatste Nieuws en VTM Nieuws.  

Andere thema’s die af en toe de pers halen, zijn de stijgende energiefacturen van scholen, de opkomst van AI-chatbots zoals ChatGPT en de verdere uitrol van de Vlaamse toetsen. In totaal wordt OVSG 82 keer geciteerd door de geschreven pers, wat een stijging is tegenover schooljaar 21-22 (74 citaten). Walentina Cools publiceert twee opiniestukken (De Tijd, De Morgen) en is meermaals te gast op de radio om een OVSG-standpunt te verduidelijken (Radio 1, Q-Music en Nostalgie). Twee keer halen we de nieuwsuitzendingen op televisie (VRT NWS en VTM).

Journalisten baseren hun berichtgeving op gesprekken met algemeen directeur Walentina Cools en telefoongesprekken en mailcorrespondentie met woordvoerder Anne Berckmoes. De communicatiedienst doet steekproefbevragingen om zo cijfermateriaal te kunnen aanreiken, bijvoorbeeld over het lerarentekort, en maakt persdossiers voor belangrijke thema’s zoals de B-stroom en de overnames van gemeentescholen.

De pers contacteert OVSG geregeld met de vraag naar aanspreekpunten in de stedelijke en gemeentelijke scholen. Hiervoor werkt de communicatiedienst met een lijst van aanspreekbare contacten. Zo krijgen directies en medewerkers van stedelijke en gemeentelijke scholen een stem in de media en maken we lokaal onderwijs zichtbaar.

OVSG stuurt gericht persberichten over actuele thema’s. Die perscommunicatie versterken we via de sociale media, de e-zines en het tijdschrift Imago.

02 E-zines en sociale media

Om schoolbestuurders, directies, teams, leraren en administratief medewerkers van onderwijsinstellingen zo goed mogelijk te informeren, werkt OVSG met verschillende communicatiekanalen.

De nieuwe website vormt  sinds maart 2023 de basis van alle onlinedienstverlening en communicatie. In onze e-zines verwijzen we voortdurend naar nieuwe informatie en artikels die toegankelijk zijn op onze website.

Onze succesvolste sociale media zijn Facebook, waar we vooral goede praktijken delen en de activiteiten van OVSG promoten, en LinkedIn, waar we naast vacatures ook nieuws, activiteiten en standpunten van OVSG verspreiden. Via Twitter bereiken we voornamelijk journalisten, opiniemakers, politici en academici. Aan hen willen we vooral de ‘harde’ nieuwsfeiten en standpunten tonen. Instagram is het meer visuele broertje van Facebook. Omdat dit een beeldrijk sociaal medium is, zien we onder de volgers veel academies en ook een behoorlijk aantal basisscholen.

Aantal volgers op 30 september 2023

 • Facebook: 2374 volgers (+ 19,8%)
 • LinkedIn: 3689 volgers (+ 21%)
 • Twitter: 584 volgers (+ 11,4%)
 • Instagram: 729 volgers (+ 25,7%)

De verschillende e-zines van OVSG spelen kort op de bal en brengen actueel nieuws. Om de e-zines en de (sociale) media voortdurend te verbeteren monitoren we de evoluties in lezers- en gebruikersaantallen en koppelen daar acties aan. Het algemene e-zine e.mago verschijnt om de twee weken, de andere e-zines verschijnen maandelijks en richten zich naar een specifiek onderwijsniveau.

Verzonden in 2022-2023

 • E-mago: 21 nrs. – 3980 abonnees
 • Start: 10 nrs. – 2975 abonnees
 • SOS: 10 nrs. – 575 abonnees
 • DKO2: 10 nrs. – 1736 abonnees
 • PocketInfo: 15 nrs. – 436 abonnees

03 Dossiers IMAGO

Het tijdschrift Imago, dat duiding, achtergrond en interviews brengt, verschijnt vier keer per schooljaar. In elk nummer wordt telkens één thema uitgediept in een dossier. Op deze manier zetten we een bepaald element uit onze werking of iets dat onderscheidt van andere onderwijsverstrekkers, centraal.

Dossiers Imago

 • September 2022               Integraal lokaal
 • December 2022                Pedagogische begeleiding
 • Maart 2023                         De academie
 • Juni 2023                             Digitale didactiek

04 Evenementen

OVSG maakt graag mee bekend hoe groot de expertise van onze onderwijsprofessionals is en met hoe veel engagement ze zich inzetten voor kwaliteitsvol onderwijs. Daarom werken we mee aan verschillende campagnedagen.

Waarom geef jij graag les in het stedelijk en gemeentelijk onderwijs? Die vraag stellen we aan al onze leerkrachten naar aanleiding van de Dag van de Leraar. Onder de hashtag #LeraarLokaal krijgen we via mail en sociale media een heleboel antwoorden binnen. De twee meest originele inzendingen komen uit Westerlo en Merchtem. Zij worden op de Dag van de Leraar getrakteerd met een koffiemobiel en ontbijt. Ook de andere deelnemers krijgen een persoonlijk antwoord van OVSG en een kleine attentie via de post.

‘Samen veerkrachtig’ is op 3 februari het motto van de tweede dag van de CLB-medewerker. Algemeen directeur Walentina Cools bedankt in een videoboodschap alle medewerkers van centra voor leerlingenbegeleiding die ervoor zorgen dat kinderen en jongeren ook onder moeilijke omstandigheden naar school kunnen blijven gaan.

Op 11 februari vindt de twintigste editie plaats van de Dag van de Academies, een feestelijke open dag voor alle academies voor deeltijds kunstonderwijs en hun ca. 211 000 leerlingen. Het overkoepelende thema is ‘PRESENT. Acteur en schrijver Dimitri Leue treedt op als ambassadeur. Het officiële startschot wordt gegeven in de gloednieuwe AcademiA in Borsbeek in aanwezigheid van minister van onderwijs Ben Weyts. Overal in Vlaanderen en Brussel houden academies een open dag waarop ze tonen wat leeft in hun ateliers en op hun podia.

Scroll naar boven