Juridisch advies GEVEN

Bestuurders, medewerkers van onderwijsdiensten en directeurs of beleidsmedewerkers staan er niet alleen voor. Ze kunnen terecht bij de juridische medewerkers van OVSG die antwoorden geven op concrete vragen. Daarnaast schrijven onze juristen artikels in de e-zines en Imago over wijzigingen in de regelgeving. Op de website staan relevante modeldocumenten die lokaal kunnen worden gebruikt. Ten slotte zijn er de infosessies en vormingen, dat zijn momenten waarop informatie gedeeld wordt en ook genetwerkt met collega’s uit andere gemeenten.

01 Vragen via e-mail en ticketsysteem

De leden zijn vertrouwd met de efficiënte digitale dienstverlening. Juridische vragen komen bij de dienst terecht via mail. Per onderwijsniveau is er een mailadres en de medewerkers antwoorden via mail of telefonisch op de vraag. Zo nodig neemt de juridische medewerker telefonisch contact op om de vraag te verhelderen. Daarnaast blijft het mogelijk om telefonisch een vraag te stellen, als de deadline dringt of als er iets onverwachts gebeurt op school.  

02 Brede waaier van onderwerpen

De onderwerpen van de vragen die onze juristen krijgen, zijn heel divers. Ze hebben vooral te maken met het personeelsbeleid en de organisatie van een school, centrum of academie.

  • Onderwijsdecreet XXXIII en het decreet tot uitvoering van maatregelen over  het lerarenambt brachten heel wat vragen met zich mee: vragen over de leraar-specialist, de gastleraar, de adjunct-directeur in het basisonderwijs en de nieuwe programmatieregels voor het secundair onderwijs.
  • Ook het decreet over Leersteun riep heel wat vragen op. Logisch, aangezien het leersteuncentrum een volledig nieuwe instelling wordt.
  • In het secundair wordt de modernisering verder uitgerold. Vragen over o.a. de nieuwe toelatingsvoorwaarden en de studiebekrachtigingen blijven dan ook leven.
  • Tijdens het schooljaar 22-23 kwamen opvallend meer vragen binnen over de implementatie van het nieuwe inschrijvingsdecreet en kwamen er ook meer vragen naar ondersteuning over gedragsproblemen bij kleuters.
  • Vragen over vacantverklaring, terbeschikkingstelling wegen ontstentenis van betrekking, de verschillende verlofstelsels, de TADD-regeling, de selectieprocedure voor directeur, de prestatieregeling en ook de aanvullende lestijden – ‘samen school maken’ en ondersteuning van de kerntaak van het onderwijzend personeel – bleven vaak binnenkomen bij de juridische dienst.

Een aantal schoolbesturen boog zich over de vraag of ze gemeentelijk onderwijs wilden blijven inrichten. Na afloop van een onderzoeks- en overlegproces, maakten de meeste besturen een positieve keuze voor het organiseren van gemeentelijk onderwijs als motor van een sterk lokaal-integraal beleid.

In de plannen voor een mogelijke overdracht van het gemeentelijk basisonderwijs in Knokke-Heist kon OVSG het verschil maken door bestuur, directies en personeelsleden intensief te informeren. Ook de samenwerking met KOOGO was hierin belangrijk omdat ouders zich verzetten tegen de overnameplannen. Uiteindelijk nam het schepencollege de beslissing om de scholen gemeentelijk te houden.

OVSG | Behoud gemeentescholen Knokke-Heist toont belang van respect voor schoolkeuze

03 Steeds meer juridische vragen en meer complexe

Het aantal vragen neemt jaar na jaar toe. Wat is de verklaring?

  • De onderwijsregelgeving en de andere regelgeving die gevolgen heeft voor onderwijs worden alsmaar complexer, waardoor het aantal juridische vragen jaar na jaar toeneemt. Soms is de interpretatie van de regelgeving in de loop van de jaren gewijzigd of moeten meerdere bepalingen samen gelezen worden. Voor veel directies of ambtenaren gaat dit hun petje te boven.
  • De onderwijsregelgeving wijzigt bijzonder snel en ze komt te laat aan bij scholen, centra en academies. OVSG vraagt al lang om geen nieuwe regelgeving meer op scholen en academies af te sturen na de paasvakantie.
  • Bepaalde regels zijn ook zeer strikt, denk aan de GDPR-regelgeving.
  • Tot slot is er de juridisering die in de brede maatschappij én in het onderwijs zichtbaar is. Als ouders het niet eens zijn met de school, protesteren ze of schakelen zelfs een advocaat in.

04 Waardering van onze klanten

Na het uitzoeken van een complexe juridische kwestie, krijgen de collega’s van de juridische dienst heel wat bedankmailtjes die het snelle en duidelijke antwoord waarderen.  Ook op de online vormingsmomenten krijgen we vaak een emoji met klappende handjes of een duimpje. Bedankt!

Reacties van cursisten na juridische vorming

‘Heel  duidelijk, goed opgebouwd, fijn dat we via mentimeter zelf  aan het denken worden gezet, online is een bijzonder geschikt format voor deze  inhoud. Hartelijk dank!’

‘Zeer leerzaam. Het is ingewikkelde materie en het is nodig om dit regelmatig te herhalen’

‘Zeer interessant, vooral de oefeningen bieden een enorme meerwaarde omdat deze ervoor zorgen dat de theorie direct in de praktijk kan worden omgezet’

05 Handboeken en tijdschrift Imago

Voor de  handboeken en voor het tijdschrift Imago schrijven de juridisch medewerkers geregeld bijdragen. Zo blijven de handboeken voor het basisonderwijs en voor het deeltijds kunstonderwijs actueel voor de abonnees.

In het tijdschrift Imago behandelt de rubriek De onderwijsjurist juridische vragen die vaak gesteld worden.

06 Cijfers

3997 juridische vragen beantwoord

(Schooljaar 20-21: 3500 vragen)

Scroll naar boven