Professionalisering en vorming

De onderwijspraktijk evolueert voortdurend en dat maakt dat het belang van blijvende professionalisering alleen maar groeit. OVSG zet daar sterk op in met een uitgebreid aanbod.

Dat aanbod speelt in op de noden van alle onderwijsprofessionals en op actuele onderwijsthema’s. Het blended leren, in een mix van live sessies en online webinars, wordt nog sterker geïntegreerd en dat appreciëren de deelnemers.

De implementatie van het nieuwe leerplan Leer Lokaal staat centraal voor het basisonderwijs, en is dus ook een belangrijke pijler van de professionalisering. In een handige brochure worden alle vormingen die daarop inspelen samengebracht. Zo kunnen we onze teams stap voor stap voorbereiden op en begeleiden bij deze vernieuwing. Ook voor de scholengemeenschappen ontwikkelen we een aanbod over Leer Lokaal.

‘Topmateriaal en interactie, super informatief en interessant, was van begin tot einde geboeid!’

Deelnemer vorming Leescoach

01 OVSG-aanpak: aanbod in synergie

Een bijzondere troef van de professionalisering van OVSG is dat ze in synergie wordt uitgewerkt door alle diensten. Samen met de pedagogische begeleiding en de juridische ondersteuning werken we vormingen op maat uit, die helemaal aansluiten bij de eigenheid van het gemeentelijk onderwijs.  

We onderscheiden in ons aanbod functietrajecten om sterker te worden in je functie (directie, mentor, evaluator, ICT-coördinator …) of rond een bepaald thema (zoals, lezen, datageletterdheid enz.). Daarnaast zijn er schoolteamvormingen of digitale smaakmakers waarin je in kort bestek kennismaakt met een onderwerp waar je je later verder in kunt verdiepen.

Ons aanbod maken we bekend via promotiemateriaal zoals folders maar ook via reclamemailings en e-zines. 

Op de nieuwe website van OVSG zijn de vormingen gemakkelijk terug te vinden via filters op thema, onderwijsniveau en type.

02 Functietrajecten voor directies, beleidsteams en andere profielen

Sterke directeurs zorgen voor kwalitatieve scholen. Daarom heeft OVSG een traditie in het ondersteunen van de werving van directies en het professionaliseren van leidinggevenden in onderwijs.

Alles begint bij het vinden van een geschikte kandidaat. OVSG nam in 22-23 deel aan 48 jureringen in lokale besturen bij selectieprocedures voor directies.

Daarnaast is vorming voor de nieuwe of al wat ervaren leidinggevende essentieel. De vormingstrajecten worden jaarlijks geactualiseerd en verder uitgebreid.

 • Traject Opstart – kandidaat-directies Basis, Secundair en DKO: 27 deelnemers
 • Traject Topstart – nieuwe directies Basis, Secundair en DKO: 80 deelnemers eerste jaar + 43 deelnemers tweede jaar, totaal 123
 • Toproute – ervaren directies: 104 deelnemers
 • Functionerings- en evaluatiegesprekken: door de gewijzigde regelgeving kende deze vorming bijzonder veel succes met 439 deelnemers.

Niet alleen voor leidinggevenden maar voor alle onderwijs-professionals biedt OVSG vormingen aan.  1644 deelnemers tekenden in op onze functietrajecten.

 • Sterk van start als beleidsondersteuner
 • Sterk van start als zorgcoördinator
 • Morgen voor de klas (voor zij-instromers)

Voor drie besturen (of scholen) wordt een extern coachingtraject van teams, directeurs of leerkrachten opgestart.

‘Het was zeer inspirerend, veel geleerd, tips gekregen om mee aan de slag te gaan’

Vorming Interne coach

03 Teamvormingen en thematrajecten met aandacht voor blended learning

We bieden thematrajecten aan met een mix van teamvormingen, netwerkmomenten, leermomenten, schoolspecifieke begeleidingen, …  Dit alles over thema’s die inspelen op belangrijke, actuele onderwerpen in het onderwijs. Klanten ervaren dat als een duurzame manier om aan een thema te werken met effect tot in de klas.

Ook het blended leren wordt nog sterker geïntegreerd door in alle trajecten een mooie afwisseling van fysieke en online sessies aan te bieden.

90 scholen stappen in in een van de 13 thematrajecten, tegenover 68 in 21-22. Binnen deze thematrajecten zijn er ook een of twee teamvormingen ingepland. In totaal bereiken we 1305 deelnemers met deze thematrajecten.

 • Taal in de kleuterklas
 • Word Leeskrachtig (jaar 1)
 • Doelgerichte digitale didactiek (jaar 1)

Daarnaast worden nog eens 215 teamvormingen gegeven, tegenover 232 in 21-22.

 • Executief functioneren in de klas en op school (basis)
 • Digitale competentie en mediawijsheid: verkenning van het ontwikkelingsplan ICT
 • Begrijpend lezen: de beste lezers zitten in mijn klas!

‘We kregen heel wat info mee in korte tijd waar we echt mee aan de slag kunnen. Fijn om echte didactiek mee te krijgen! Daar hadden we nood aan’

Vorming De beste lezers zitten in mijn klas – Zo leer je ze lezen met begrip

04 Smaakmakers en individuele sessies

Met de digitale smaakmakers proberen we onze doelgroepen warm te maken voor onze thematrajecten of voor andere vormingen. Voor de in totaal 24 smaakmakers schreven er 276 deelnemers in. De andere individuele sessies werden gevolgd door 281 leerkrachten.

 • TADD (voor secretariaten)
 • Personeelsregelgeving DKO – Opfris en verdieping (ervaren secretariaten)
 • Bouwen aan taalintegratie in de kleuterklas

Voor de schoolbesturen organiseren we individuele vormingen met specifieke inhouden voor hen als bestuur.

 • Wat betekent vakbondsstatuut in onderwijs
 • Tucht voor personeel
 • Decreet Rechtspositie

Met de digitale smaakmakers proberen we onze doelgroepen warm te maken voor onze thematrajecten of voor andere vormingen. Voor de in totaal 24 smaakmakers schreven er 276 deelnemers in. De andere individuele sessies werden gevolgd door 281 leerkrachten.

05 Projecten

Om bestaande expertise verder uit te bouwen en duurzaam te verankeren, tekent OVSG regelmatig in op projectoproepen van het departement Onderwijs. Voor de deelnemers is deze vorming dankzij de subsidiëring gratis.

Het project ‘Expeditie O’, Samen lerend op weg naar krachtig onderwijskundig leiderschap in het basisonderwijs’ is gelanceerd in het kader van het relanceplan Vlaamse Veerkracht. Het project loopt van september 2021 tot juni 2023. In 22-23 vinden er 44 kampvuren en 6 basecamps plaats.
Een totaal van 55 scholen en 165 deelnemers (directies en kernteamleden) nemen deel aan dit traject.

Aan de basis van het ondersteuningstraject voor de implementatievan het ‘Referentiekader voor internaatskwaliteit’ ofwel RiK,  liggen het referentiekader voor internaatskwaliteit en het toezichtskader van de onderwijsinspectie dat op dit referentiekader geënt is.

Naast de inhoud van beide kaders worden ook handvatten aangereikt voor de kwaliteitsontwikkeling in een onderwijsinternaat.

Dit traject is gestart in juni 2023 en loopt nog tot juni 2024. We bereiken hiermee vier internaten.

Scroll naar boven