Publicaties en toets

De publicaties, geschreven door onze experten, de toetsen en online tools ondersteunen bestuurders, directies en leerkrachten in de praktijk.

01 Fonds OVSG-Politeia

In samenwerking met uitgeverij Politeia bouwt OVSG aan een fonds van pedagogische en bestuurlijke titels over en voor het onderwijs.

  • In schooljaar 22-23 verschijnen de klassieke updates bij de digitale publicaties Handboek deeltijds kunstonderwijs en Handboek gemeentelijk basisonderwijs waardoor de geabonneerden altijd de meest recente regelgeving bij de hand hebben.
  • De pocket Gemeentelijk onderwijs, verzelfstandigen en samenwerken maakt helder wat de mogelijkheden zijn voor een schoolbestuur. Met welke aspecten moet een bestuur rekening houden? Wat zijn de pro’s en contra’s van verschillende modellen? Een afwegingskader brengt dat duidelijk in kaart.
  • We gaan verder met wetenschappelijk onderbouwde en praktijkgerichte publicaties om het leesonderwijs te bevorderen. Nadat eerder al De beste lezers zitten in mijn klas verschenen was, verschijnt nu ook Mijn DENK!-schrift,  een handige ondersteuning bij het leesbeleid en de werking rond lezen in de basisschool. Het is een persoonlijk werkboekje voor kinderen dat hen helpt om informatie uit teksten te puren, hierover in dialoog te gaan met elkaar en deze informatie te verwerken in een eigen tekst.
  • In de reeks Beleid voeren in onderwijs verschijnt de titel Iedereen telt over de financiering van onderwijs. OVSG-experten schrijven hierin een bijdrage over flankerend onderwijsbeleid.

02 OVSG-toets breidt feedback verder uit

Editie 2023 van de OVSG-toets voor het zesde leerjaar heeft als thema Jouw Gemeente. Met 25 921 leerlingen en 942 scholen zien we opnieuw een groot bereik. Meer en meer deelnemers maken gebruik van de mogelijkheid om een aantal toetsen digitaal af te nemen. Deze scholen evalueren dat positief, vooral omwille van de snelle feedback die digitale deelname mogelijk maakt.

De feedbackmodule voor de scholen wordt verder uitgebreid en 200 scholen tekenen in op het verdiepend schoolfeedbackrapport. Dit schoolfeedbackrapport helpt scholen bij de interpretatie en verwerking van hun resultaten op de OVSG-toets. In schooljaar 2022-2023 krijgt het rapport via een interactieve webtoepassing een nieuw, gebruiksvriendelijk jasje.

De toetsresultaten die scholen snel na afname krijgen, de kwaliteitsvolle analyses en de begeleiding bij het schoolfeedbackrapport bezorgen scholen een schat aan data om doelgericht te werken aan hun onderwijskwaliteit.

OVSG | Maak werk van onderwijskwaliteit met de OVSG-toets

OVSG | Het schoolfeedbackrapport

Cijfers en feiten OVSG-toets

  • Aan editie 2023 van de OVSG-toets doen 25 921 leerlingen van 942 scholen mee. Zo bereiken we 97,5% van de OVSG-scholen en 90,9% van de GO!-scholen.
  • 61,4% van de deelnemers maakt gebruik van de mogelijkheid om een aantal toetsen digitaal af te nemen.
  • De feedbackmodule voor de scholen wordt verder uitgebreid. Zo vinden scholen – naast gemiddeldes en vergelijkingsinformatie op basis van SES-profiel – meer diepgaande statistische informatie
  • Het schoolfeedbackrapport dat feedback en interpretatie geeft op maat van de school is een uitstekende tool om verder werk te maken van onderwijskwaliteit. 40% van de deelnemende scholen (202) bestelt zo’n uitgebreid rapport. Ze worden hierbij begeleid door hun anker van de pedagogische begeleiding.
Scroll naar boven