Subsidies scholenbouw begeleiden

01 Klassiek traject van subsidiëring

De dienst schoolgebouwen van OVSG ondersteunt besturen met bouw- of renovatieplannen bij het indienen van een dossier en bij het hele verloop van het project. In schooljaar 22-23 werd aan 184 besturen advies of ondersteuning gegeven.

Traditiegetrouw organiseren we elk schooljaar infosessies voor besturen die subsidiëring willen aanvragen voor een bouwproject. We combineren hierbij fysiek en digitaal overleg en konden zo op maat en individueel ondersteunen.

De schoolbesturen krijgen advies over hoe ze hun dossier kunnen actualiseren en hoe ze een maximaal subsidiebedrag kunnen verkrijgen.  Stedelijke een gemeentelijke opdrachtgevers kiezen veelal bewust voor multifunctionele schoolgebouwen, die renderen voor alle bewoners van de gemeente of stad.

02 Projecten en inforondes

In de maanden oktober en november organiseren we met de dienst schoolgebouwen inforondes waarop we onze schoolbesturen uitvoerig informeren over de oproep DBFM Scholen van Vlaanderen.  De sessies gaan door in West-Vlaanderen, Limburg en Brussel. We tonen praktijkvoorbeelden uit de DBFM-ronde Scholen van Morgen die herkenbaar en bruikbaar zijn voor onze leden.

Onze oproep wordt duidelijk gehoord want dit leidt tot het indienen van 14 dossiers.  De Vlaamse Regering selecteert 13 nieuwe bouwprojecten (waarvan twee voor deeltijds kunstonderwijs en één centrum voor volwassenenonderwijs), goed voor een totaal van meer dan 40.000 m² nieuwe schoolgebouwen. Het niet-weerhouden dossier staat op de reservelijst, dit schoolbestuur kan het dossier opnieuw indienen tijdens de volgende ronde.

In mei organiseren we infosessies voor de schoolbesturen die op de priorlijst worden geplaatst voor 2024 en 2025. Zo ondersteunen we de besturen die een aanbestedingsklaar dossier moeten insturen naar AGION.

In het voorjaar van 2022 kwam er 180 miljoen aan extra middelen vrij voor onderwijsregio’s die nood hebben aan extra plaatsen op school. 130 miljoen ging naar projecten secundair onderwijs, de overige 50 miljoen werden verdeeld over het basisonderwijs en het buitengewoon onderwijs. Er werden 15 projecten vastgelegd. Dit alles was goed voor een bedrag van 42 697 692 euro, gespreid over 2022-2023 en 2024.

De dienst schoolgebouwen ondersteunt de besturen en volgt de verdeling van de middelen, volgens Onderwijsdecreet II, mee op in de 11 gemeentelijke, de 16 bovengemeentelijke en de centrale taskforces. We volgen de noden en belangen van onze schoolbesturen nauwgezet op. In uitvoering van een derde ronde van de capaciteitsmonitor krijgen deze projecten in december 2022 groen licht van de Vlaamse Regering.

03 ’t Is feest, de school opent!

Na een proces van jaren is het tijd voor een officiële opening, een feest voor het bestuur, directie en team, de leerlingen, de buurt en de lokale gemeenschap. We zijn op die momenten graag te gast om een nieuwe toekomst voor actueel kwaliteitsvol onderwijs in een duurzaam gebouw te vieren.

04 Cijfers

  • In juni 2023 zijn er 254 wachtende dossiers uit het stedelijk en gemeentelijk onderwijs, goed voor een netto raming van in totaal 714 526 261 euro aangemelde noden voor schoolgebouwen. Deze dossiers op de wachtlijst vertegenwoordigen een geraamd subsidiebedrag van 570 614 420 euro.
  • 39 besturen hebben zich in het schooljaar 2022-2023 aangemeld voor een totaal subsidiebedrag van 39 123 032 euro.
Scroll naar boven